اندام تحتانی There are 35 products.

per page
Showing 1 - 12 of 35 items
 • Quick view
  1,260,000 ریال 1,680,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  قابل استفاده در دردهاي با منشا التهاب غاف چربي کف پاييکاهش فشار به ستون فقرات کمريقابل استفاده در عارضه خار پاشنه HEEL SPURاستفاده از مواد اوليه ضد حساسيت سيليكون داراي پد متاتارسالمناسب براي پياده روي هاي طولاني

  1,260,000 ریال 1,680,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  195,000 ریال 260,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  کاهش درد ناحيه پاشنه پاکنترل فشار در ناحيه درد پاشنه پااستفاده از فوم EVAو ضد حساسيتمناسب جهت استفاده داخل کفش در حين پياده روي

  195,000 ریال 260,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  390,000 ریال 520,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  مناسب در صدمات و کشيدگي هاي بافت هاي نرم اطراف مچ پاکاهش درد و تسريع در روند درماناستفاده از الياف نرم سازگار با پوست بدنگرم نگه داشتن مفصل مچ پااستفاده از پارچه نئوپرنی ضد حساسيتمناسب جهت استفاده حين تمرينات ورزشی و پياده روي

  390,000 ریال 520,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  1,012,500 ریال 1,350,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  مناسب در آرتروزهاي زانو و صدمات بافت هاي نرم اطراف زانو نظير کشيدگي ها يا پارگي هاي ليگامانيمناسب جهت استفاده پس از صدمات ورزشيکاهش درد و تسريع در روند درمانحمايت مناسب زانو در ورزشاستفاده از پارچه نئوپرني مخصوص و سازگار با پوست بدنداراي چهار فنر جهت جلوگيري از حرکات جانبي زانوگرم نگه داشتن مفصل زانومناسب جهت پياده روي ميانسالان و...

  1,012,500 ریال 1,350,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  277,500 ریال 370,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  سهولت حرکت در هنگام گچ بودن عضو آسيب ديدهامكان حفظ بهداشت گچبدون ايجاد حساسيت

  277,500 ریال 370,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  412,500 ریال 550,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  مناسب در صدمات و کشيدگي هاي بافت هاي نرم اطراف مچ پاکاهش درد و تسريع در روند درماناستفاده از الياف نرم سازگار با پوست بدنگرم نگه داشتن مفصل مچ پااستفاده از پارچه نئوپرنی ضد حساسيتمناسب جهت استفاده حين تمرينات ورزشی و پياده روي

  412,500 ریال 550,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  487,500 ریال 650,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  کنترل حرکتي و جلوگيري از افت و اختلال قوسهاي کف پاکاهش درد کف پامناسب در دردهاي کف پا با منشاء بافت نرم کف پاييکاهش فشار بر ستون فقرات کمرياستفاده از مواد اوليه پلي يورتان در ساخت کفيافزايش ثبات پا در داخل کفش بدليل استفاده از پارچه جير

  487,500 ریال 650,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  682,500 ریال 910,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  کاهش درد ناحيه پاشنه پاکنترل فشار در ناحيه درد پاشنه پااستفاده از مواد اوليه سيليكون و ضد حساسيتمناسب جهت استفاده داخل کفش در حين پياده روي

  682,500 ریال 910,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  727,500 ریال 970,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  جهت استحكام مفصل مچ پا پس از صدمهمناسب جهت بي حرکتي مفاصل مچ پا درکشيدگي هاي شديد بافت نرم و متعاقب شكستگي هاکاهش درد و تسريع در روند درماناستفاده از پارچه مخصوص نئوپرن و سازگار با پوست بدن

  727,500 ریال 970,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  427,500 ریال 570,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  کنترل حرکتي و جلوگيري از افت و اختلالقوسهاي کف پاکاهش درد کف پامناسب در دردهاي کف پا با منشاء بافت نرم کف پاييکاهش فشار بر ستون فقرات کمرياستفاده از مواد اوليه پلي يورتان در ساخت کفيافزايش ثبات پا در داخل کفش بدليل استفاده از پارچه جير

  427,500 ریال 570,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  210,000 ریال 280,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  پيشگيري کننده از افزايش انحراف شست پاقابل استفاده در حين فعاليتهاي روزانه داخل کفشاستفاده از مواد اوليه ضد حساسيت سيليكون

  210,000 ریال 280,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  405,000 ریال 540,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  جهت استفاده در کشيدگي هاي خفيف بافت هاي نرم اطراف زانوقابليت استفاده در حين ورزش جهت حمايت از مفصل زانوقابل استفاده در آسيب هاي خفيف ليگامانيمناسب جهت استفاده در شروع دردهاي آرتروزيك خفيف زانوهمگن با فرم آناتوميك زانوقابليت استفاده در حين پياده روي

  405,000 ریال 540,000 ریال -25%
  In Stock
Showing 1 - 12 of 35 items