تنه There are 20 products.

per page
Showing 1 - 12 of 20 items
 • Quick view
  1,282,500 ریال 1,710,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  کاهش فشار به روي ديسك هاي بين مهره اي محدود کردن حرکات اضافي کمرکاهش دردهاي با منشاء ديسكي و آرتروزيكقابل استفاده در شكستگي هاي مهره هاي کمر و نياز به بي حرکتي نسبيداراي چهار آتل پليمري با فرم انحناهاي ستون فقراتپارچه مخصوص نئوپرن و ضد حساسيتامكان استفاده در هنگام راديو گرافي * لطفا در انتخاب رنگ و سایز دقت فرمایید(راهنمای سایز پایین صفحه).

  1,282,500 ریال 1,710,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  570,000 ریال 760,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  استفاده پس از عمل جراحی در ناحيه ستون فقراتکاستن از قوز پشتی و حمايت از ساير بخش های ستون فقراتکاهش درد در ناحيه ستون فقراتاستفاده از آتل های پليمری با استحكام بالادارای آتل با فرم آناتوميك ناحيه کمرراهنمای سایز پایین صفحه

  570,000 ریال 760,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  427,500 ریال 570,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  جهت استفاده پس از عمل جراحي قلب و قفسه سينهحمايت از قفسه سينهمواد اوليه ضد حساسيتراهنمای سایز پایین صفحه

  427,500 ریال 570,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  1,095,000 ریال 1,460,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  مناسب جهت اصاح قوزهاي ستون فقرات پشتي بعلت ضعف عضانياصلاح عادت غلط نشستناصلاح افتادگي شانه هااستفاده از پارچه نئوپرني مخصوص و ضد حساسيتنوار دوزي لبه ها با قابليت کشساني بالاداراي 2آتل فلزي با نگهدارندگي بهترراهنمای سایز پایین صفحه

  1,095,000 ریال 1,460,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  285,000 ریال 380,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  گرم نگه داشتن کليهاستفاده از مواد اوليه ضد حساسيتراهنمای سایز پایین صفحه

  285,000 ریال 380,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  960,000 ریال 1,280,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  کاهش درد هاي ناشي از افزايش قوس کمري بدون اعمال فشار بر روي رحمتسهيل تنفس در حين استفادهمانع کشش عضات و پارگي پوست شكماستفاده از پارچه ضد حساسيتراهنمای سایز پایین صفحه

  960,000 ریال 1,280,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  637,500 ریال 850,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  بعد از عمل جراحي هاي شكم و کمرجلوگيري از افتادگي عضات ناحيه شكم در موارد عمومي و پس از زايماناستفاده در کمر دردهاي خفيف با منشاء عضلانيداراي کش دوبل جهت نگهدارندگي بهتراستفاده از مواد اوليه ضد حساسيتقابليت استفاده در فعاليت هاي روزمرهراهنمای سایز پایین صفحه

  637,500 ریال 850,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  787,500 ریال 1,050,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  جلوگيري از افتادگي شكمجمع نمودن و کوچك نمودن شكمايجاد تعرق بيشتر در ناحيه شكماستفاده از پارچه مخصوص ضد حساسيتتسريع در روند لاغري همگام با ورزش و رژيم تغذيه ايراهنمای سایز پایین صفحه

  787,500 ریال 1,050,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  900,000 ریال 1,200,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  جلوگيري از افتادگي شكمجمع نمودن و کوچك نمودن شكمايجاد تعرق بيشتر در ناحيه شكماستفاده از پارچه مخصوص نئوپرني و ضد حساسيتتسريع در روند لاغري همگام با ورزش و رژيم تغذيه ايراهنمای سایز پایین صفحه

  900,000 ریال 1,200,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  787,500 ریال 1,050,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  حمايت مناسب از ستون فقرات کمري در حين حمل و نقل و جابجايي وسائلکاهش احتمال صدمه به مهره ها و ديسك هاي بين مهره اي در حين کارداراي کشساني مناسب و مواد اوليه ضد حساسيتداراي کش دوبل جهت نگهدارندگي بهترداراي آتل پليمري سبك با نگهدارندگي بالاقابليت استفاده در فعاليت هاي روزمرهراهنمای سایز پایین صفحه

  787,500 ریال 1,050,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  1,110,000 ریال 1,480,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  کاهش فشار به روي ديسك هاي بين مهرهاي محدود کردن حرکات اضافي کمرکاهش درد و تسريع در روند درمان در دردهاي با منشاء ديسكي و آرتروزيكقابل استفاده در شكستگي هاي مهره هاي کمر و نياز به بي حرکتي نسبيداراي چهار آتل پليمري با فرم انحناهاي ستون فقراتاستفاده از پارچه ضد حساسيتامكان استفاده در هنگام راديو گرافيراهنمای سایز پایین صفحه

  1,110,000 ریال 1,480,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  952,500 ریال 1,270,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  کنترل دردهاي ستون فقرات کمري با منشاء عضلانيپشتيباني مناسب از قوس کمري ( لوردز کمري )کاهش درد و تسريع در روند درماناستفاده در کمر دردهاي خفيف و شروع دردهاي با منشاء آرتروزيكداراي چهار آتل پليمري با فرم انحناهاي ستون فقراتاستفاده از پارچه ضد حساسيتامكان استفاده در هنگام راديولوژيراهنمای سایز پایین صفحه

  952,500 ریال 1,270,000 ریال -25%
  In Stock
Showing 1 - 12 of 20 items