سر و گردن There are 4 products.

Showing 1 - 4 of 4 items
 • Quick view
  337,500 ریال 450,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  جهت کاهش دردهای با منشاء عضانیکم کردن دامنه حرکات گردن جهت کاهش دردتحمل وزن سر و بهبود روند درمانقابليت تنظيم در طول و ارتفاع گردن بندبسيار سبك و ضد حساسيتقابليت استفاده در زمان استراحت و فعاليت های روزمرهراهنمای سایز پایین صفحه

  337,500 ریال 450,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  532,500 ریال 710,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

   بهبود دردهای بامنشاء آرتروزيك بهبود دردهای ناشی از فتق ديسكهای بين مهرهای گردنبي حرکتي کامل حرکات گردن در ديسكوپاتيجلوگيري ازلغزش مهره هاي گردنبسيارسبك و ضد حساسيتقابليت تنظيم در طول و ارتفاع گردن بنداستفاده در حوادث غيرمترقبه و اورژانسراهنمای سایز پایین صفحه

  532,500 ریال 710,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  330,000 ریال 440,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  جهت کاهش دردهای با منشاء عضانیکم کردن دامنه حرکات گردن جهت کاهش دردبسيار سبك و پارچه ضد حساسيتدارای دو آتل نرم جهت نگهدارندگی بهتر سر و گردنتسريع در روند درمانقابليت استفاده در زمان استراحت و فعاليت های روزمرهراهنمای سایز پایین صفحه

  330,000 ریال 440,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  637,500 ریال 850,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

   کاهش درد و کمك به بهبود دردهای با منشاء آرتروزيكبهبود دردهای ناشی از فتق ديسك های بين مهره ای گردنجلوگيري از لغزش مهره هاي گردنقابليت تنظيم طول و ارتفاع گردن بند پد چانه جهت نگهدارندگي وزن سر و گردنسبك و ضد حساسيتاستفاده در حوادث غير مترقبهراهنمای سایز پایین صفحه

  637,500 ریال 850,000 ریال -25%
  In Stock
Showing 1 - 4 of 4 items