زانو بند سگك دار پاک سمن

501

New product

  • جهت استفاده در کشيدگي هاي خفيف بافت هاي نرم اطراف زانو
  • قابليت استفاده در حين ورزش جهت حمايت از مفصل زانو
  • قابل استفاده در آسيب هاي خفيف ليگاماني
  • مناسب جهت استفاده در شروع دردهاي آرتروزيك خفيف زانو
  • همگن با فرم آناتوميك زانو
  • قابليت استفاده در حين پياده روي

This product is no longer in stock

0 ریال

30 other products in the same category: